Dopłaty do paliwa rolniczego - informacja
2009-12-01 13:42:20

Wójt Gminy Pacanów informuje, iż zgodnie z pismem Znak: RRS/063/O/15/JWR/09/3327 z Ministerstwa Finansów z dnia 18.11.2009 r. Gmina na zadanie zlecone z zakresu „Dopłaty do paliwa rolniczego” otrzymała dofinansowanie w wysokości 55% wnioskowanej dotacji.W związku z powyższym została przeliczona wypłata zwrotu rolnikom
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za II półrocze
2009r. stosownie do otrzymanych środków.

Pozostałe środki w
wysokości 45% kwoty przyznanej decyzją zostaną wypłacone niezwłocznie
po otrzymaniu środków z Ministerstwa Finansów.

W załączeniu kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów.

Wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Pacanowie jak również w formie przelewów zostały uruchomione w dniu 01.12.2009r.

 

Serwis Informacyjny UG

http://pacanow.pl/printnews.php?id=6061